KOTLÍKOVÉ DOTACE Zlínský kraj - 2023

Příjem žádostí: od 12. 9. 2023 od 8:00h do 30. 8. 2024 do 13:00 hod.

 

O dotaci si mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci:

 • rodinných domů,
 • bytů v bytových domech,
 • rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí; žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.

Domácnosti mohou získat dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu ve výši až 95 %, a to maximálně:

 • 180 000 Kč výměnou za tepelné čerpadlo,
 • 130 000 Kč výměnou za kotel na biomasu – ruční nebo automat.

Nárok na kotlíkovou dotaci mají domácnosti, ve kterých:

 • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
 • žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021 a musí být realizována  do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2026.

 

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE Olomoucký kraj - 2023

Příjem žádostí:  od 1. 8. 2023 od 10:00h do 30. 8. 2024 do 12:00 hod.

Žadatelem může být vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinný dům, bytová jednotka v bytovém domě nebo trvale obývaná stavba pro rodinnou rekreaci), který v nemovitosti trvale bydlí a zároveň

 • žadatel a všichni členového jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, nebo
 • žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu)

Dotaci lze čerpat na výměnu kotle na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj:​

 • kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189),
 • elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013).

Podpora bude poskytována na instalace provedené od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Limit (v Kč)
Tepelné čerpadlo 180 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře v prostředí portálu Komunikace pro občany. 

Vstup do portálu Komunikace pro občana ZDE 

Formulář bude zpřístupněn k vyplnění od 17. 7. 2023. Návod na vyplnění a podání žádosti najdete zde

PRO VYŘÍZENÍ DOTACÍ, CENOVOU KALKULACI A MONTÁŽ VYPLŇTE TENTO FORMULÁŘ:

KONTAKT:

Jméno
Příjmení
Ulice a č.p.
Město
PSČ
Telefon
E-mail
 

VYBERTE TYP DOTACE, KTERÁ SE VÁS TÝKÁ:

   

   

   

ZDROJ TEPLA O KTERÝ MÁTE ZÁJEM:

   

   

   

   

PŮVODNÍ ZDROJ TEPLA:

Kotel 1.- 2.emisní třídy - značka:  
Máte revizi pův.kotle? (ANO/NE)   
Pokud ne, zajistíte si revizi pův.kotle? (ANO/NE)   
Revize - Vestop (pouze Viadrus nebo domácí kotle) (ANO/NE)   

Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (Informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).
 
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtrnáct a čtrnáct 

 
NA EMAIL VÁM PŘÍJDE POTVRZENÍ O ZAŘAZENÍ DO NAŠÍ DATABÁZE. V BLÍZKÉ DOBĚ VÁS BUDEME KONTAKTOVAT. 

int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu